Hotline : 0938 49 18 28
BỘ MÁY NHÂN SỰ CHỦ CHỐT TẠI
 LỘC THIÊN PHÚC OUTDOOR FURNITURE
-------------o0o------------
Giám Đốc Điều Hành (CEO)

Ông: Trần Minh Thành
Trưởng Phòng Kinh Doanh

Bà: Nguyễn Thị Lan Phương
Kế Toán Trưởng

Bà : Lý Thị Loan
Trưởng Phòng  Hành Chính Nhân Sự

Bà: Đoàn Thị Kim Hảo
Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Bà: Nguyễn Thị Kim Trâm
Bộ Phận Xuất Khẩu

Bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Bộ Phận Thiết Kế Sản Phẩm

Bà: Phạm Thị Ngọc Thiện
Bộ Phận Marketing

Ông: Lê Thanh Đệ
Quản Đốc Xưởng Sản Xuất

Ông: Lê Hoàng Minh Trí
Trưởng Bộ Phận Kỹ Thuật Sản Phẩm

Ông: Vũ Duy Huyên
Cùng gần 100 anh chị em nhân viên khối văn phòng và khối sản xuất của Lộc Thiên Phúc Outdoor vẫn đang miệt mài làm việc mỗi ngày để mang lại những sản phẩm chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng khắp Việt Nam.
Trân trọng,