Hotline : 0938 49 18 28
 Chào bạn,
Tất cả nguyên vật liệu Lộc Thiên Phúc dùng trong sản xuất đều có xuất xứ rõ ràng và được đảm bảo chất lương tốt nhất theo các tiêu chuẩn được chứng nhận bởi các tổ chứng kiểm định chất lượng.

 Sợi nhựa giả mây Lộc Thiên Phúc : Đây là những tông màu sợi nhựa giả mây cơ bản của Lộc Thiên Phúc sản xuất cho khách hàng hoặc nếu bạn có ý tưởng màu sắc khác hoặc thiết kế màu sắc riêng theo bản thiết kế thì chúng tôi vẫn có thể cung cấp theo màu sắc yêu cầu của bạn nhé.
Giấy chứng nhận tiêu chuẩn về cơ học
                                                                                
Giấy chứng nhận không có thành phần Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) – hợp chất có thể gây ung thư